Rada mládeže Košického kraja usporiadala sériu konferencií pre mládež

28. marca 2024

Rada mládeže Košického kraja usporiadala už 7. ročník sérií konferencií pre mladých v Košickom kraji.

Účastníci mali príležitosť zúčastniť panelových diskusií, workshopov, prezentácií, stretnúť sa s poslancami, zástupcami samospráv a inými inšpiratívnymi osobnosťami.

Z konferencie si mládež odniesla nové vedomosti a inšpiráciu pre svoj osobný a profesionálny rast. Rada mládeže Košického kraja sa aktívne venuje podpore mladých ľudí a ponúka im možnosť zapojiť sa do ďalších konferencií a aktivít.

Komentáre