Deň otvorených dverí UVLF si nenechalo ujsť množstvo záujemcov

18. januára 2024

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorila svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium. Zvedaví stredoškoláci, ich učitelia, kariérni poradcovia i rodičia mali jedinečnú príležitosť prezrieť si jednotlivé pracoviská i areál univerzity.

Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Univerzitu v tomto akademickom roku navštevuje 2300 študentov pričom jednu štvrtinu tvoria mladí ľudia študujúci v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami. Prax získavajú študenti v Centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici a Univerzitnej lekárni.

Komentáre