Strategická spolupráca medzi UPJŠ a spoločnosťou FABA CAPITAL

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a holdingová spoločnosť FABA CAPITAL potvrdili strategickú spoluprácu pre rozvoj nových univerzitných technológií. Tá nadväzuje na historicky prvý prevod duševného vlastníctva, patentovanej pokrokovej technológie pre metódu in vitro fertilizácie (IVF) objavenej v laboratóriách Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorá predstavuje efektívnu metódu umelého oplodnenia. Táto spolupráca má potenciál výrazným spôsobom ovplyvniť využívanie vedeckých poznatkov a know-how v biznis sektore. V rámci Slovenska tak vzniká unikátne partnerstvo vedeckého a výskumného prostredia univerzity so zahraničnou holdingovou spoločnosťou. Vedecké riešenia môžu na základe objavov slovenských univerzít a vedeckých parkov ovplyvňovať vznik nových startupov pomáhajúcich riešiť spoločenské problémy, ale aj rozvíjať už existujúce produkty súkromných subjektov práve na základe úspešného transferu technológií.

Komentáre