V Košiciach sú nové laboratória pre biovedný výskum v hodnote milión eur

Laboratórne priestory Centra interdisciplinárnych biovied a Katedry biofyziky PF UPJŠ prešli rekonštrukciou. Spolu s prístrojmi, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a paleobiológii. Očakáva sa, že v týchto laboratóriách sa budú realizovať výskumné projekty, ktoré budú prispievať k rozvoju vedy a technológií v prieniku biologických, fyzikálnych, chemických a informatických vied. Tieto unikátne prístroje a metódy budú slúžiť pre spoluprácu nielen v rámci UPJŠ a v rámci košických univerzít, ale aj pre spoločné projekty s významnými a rešpektovanými zahraničnými inštitúciami.

Komentáre