Košickí taxikári zaplatili od začiaku roka stovky eur na pokutách

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Za prvé dva mesiace tohto roka zistili ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice 96 porušení, za ktoré uložili v blokovom konaní pokuty vo výške viac ako 2.700 eur. Zákon o cestnej doprave umožňuje colným orgánom kontrolu vo vozidlách taxislužieb, zameranú na vybavenie a označenie vozidiel. Najčastejším zisteným nedostatkom bola chýbajúca kópia koncesie v prevádzkovom vozidle. Ďalej boli zistené prípady, keď vodič nebol držiteľom preukazu vodiča taxislužby, resp. neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho a taktiež vozidlo taxislužby nebolo označené v súlade so zákonom. V 16 zistených prípadoch porušenia zákona o cestnej doprave odmietli vodiči taxislužieb prerokovanie prípadu v blokovom konaní, preto Colný úrad porušenie zdokumentoval a následne odovzdal príslušnému dopravnému správnemu orgánu, ktorým je v týchto prípadoch Mesto Košice. V takomto prípade hrozí uloženie pokuty až vo výške 3000 eur.

Komentáre