Košickí taxikári zaplatili od začiaku roka stovky eur na pokutách

Za prvé dva mesiace tohto roka zistili ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice 96 porušení, za ktoré uložili v blokovom konaní pokuty vo výške viac ako 2.700 eur. Zákon o cestnej doprave umožňuje colným orgánom kontrolu vo vozidlách taxislužieb, zameranú na vybavenie a označenie vozidiel. Najčastejším zisteným nedostatkom bola chýbajúca kópia koncesie v prevádzkovom vozidle. Ďalej boli zistené prípady, keď vodič nebol držiteľom preukazu vodiča taxislužby, resp. neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho a taktiež vozidlo taxislužby nebolo označené v súlade so zákonom. V 16 zistených prípadoch porušenia zákona o cestnej doprave odmietli vodiči taxislužieb prerokovanie prípadu v blokovom konaní, preto Colný úrad porušenie zdokumentoval a následne odovzdal príslušnému dopravnému správnemu orgánu, ktorým je v týchto prípadoch Mesto Košice. V takomto prípade hrozí uloženie pokuty až vo výške 3000 eur.

Komentáre