Vtáčie kŕmidlo pre verejnosť sa vrátilo na Aničku ku Gajdovke

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vtáčie kŕmidlo pre verejnosť sa vrátilo na Aničku. Minulý rok Správa mestskej zelene k prameňu Gajdovka umiestnila vtáčie kŕmidlo prístupné verejnosti, ktoré žiaľ medzičasom dostalo nohy . Dnes je v rovnakej lokalite už osadené nové. Nové kŕmidlo, rovnako ako staré, bude slúžiť návštevníkom, aby mali možnosť pomôcť operencom v parku nájsť potravu počas zimných mesiacov. Kŕmidlo nájdete neďaleko strážnej bunky približne 30 metrov od prameňa.

Komentáre