Kráľ detských čitateľov 2022

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila začiatkom februára 2022 voľbu Kráľa detských čitateľov. Po dvoch súťažných kolách ostalo 6 najlepších kandidátov. Tohtoročný titul Kráľa detských čitateľov získal Gregor Černický, ktorý je žiakom 7. ročníka na Základnej škole Bruselská 18.

Komentáre