Dominanty Košíc – UPJŠ v Košiciach

Košice boli studnicou vzdelanosti už v dávnych dobách. Myšlienky slobody a humanizmu sa niesli storočiami. Túžba po poznaní vrastala do ľudských duší a našla svoj domov práve v metropole východu.

Významný rád jezuitov dosahoval na poli školstva veľmi dobré výsledky. Preto mu bola zverená organizácia Košickej univerzity a výchova budúcich kňazov. Existenciu univerzity potvrdil Zlatou bulou v auguste 1660 cisár Leopold I. Tento dokument obsahoval napríklad ideové poslanie univerzity či právomoci učiteľov a študentov. Historická Košická univerzita sídlila v priestoroch na Hlavnej ulici, vedľa dnešného Premonštrátskeho kostola Najsvätejšej Trojice. Ten v tých časom plnil úlohu univerzitného kostola. Košická kráľovská akadémia pôsobila od školského roku 1850/1851 ako Cisársko-kráľovská právnická akadémia. Právnická akadémia ukončila svoju činnosť krátko po vzniku Československej republiky, kedy od roku 1922 Košice prestali po 265 rokoch na krátku dobu byť vysokoškolským mestom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika bola vytvorená v roku 1959. Vznik univerzity práve v Košiciach ovplyvnila najmä centralizácia vysokých škôl, ďalej industrializácia východného Slovenska a taktiež nadviazanie na tradíciu Košickej univerzity. Medzi najstaršie budovy UPJŠ patrí budova Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty, ktoré boli postavené v 19. storočí. Rektorát je trochu mladší. Bol vybudovaný na začiatku 20. storočia. Nová košická univerzita dostala meno podľa Pavla Jozefa Šafárika, významného historika, etnografa a slavistu, rodáka z neďalekého Kobeliarova. Jej prvým rektorom sa stal Jozef Pajtáš. Neodmysliteľnou súčasťou UPJŠ je Botanická záhrada, ktorá v roku 2020 oslávila jubilejných 70 rokov svojho fungovania. Nechýba napríklad Univerzitná knižnica, Centrum informačných a komunikačných technológii, Ústav telesnej výchovy a športu alebo Univerzitné poradenské centrum, ktoré vytvárajú bohatú škálu pôsobnosti tejto univerzity. Univerzita patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Komentáre