Dominanty Košíc – Uršulínsky kostol

Historické korene metropoly východu siahajú ďaleko do minulosti. Vrástli do osudov ľudí a budov a neobišli ani Rád uršulínok.

S pribúdaním kalvínskych veriacich mesto rozhodlo o tom, že bude vhodné, aby mali svoj vlastný sakrálny objekt. Nový kostol začal vznikať po roku 1650 na mieste, kde predtým boli mäsiarske trhy. Uršulínky prichádzajú do Košíc na prelome 17. a 18. storočia. Po roku pôsobenia uršulínok v Košiciach sestry otvárajú základnú školu. Vychádzajú tak zo svojho poslania, ktorým je výchova detí a mládeže. V roku 1731 im bol tento kostol pridelený. Kostol počas existencie postihol požiar, víchrica i zemetrasenie. S týmito živelnými katastrofami sa následne museli uršulínky vyrovnať a chrám opravovať. V roku 1916 boli v kostole skonfiškované zvony na vojenské účely. Uršulínky svoje priestory poskytli aj pre chorých a ranených vojakov, ktorých nebolo málo. Kostol bol postavený v doznievajúcej renesancii. Nájdeme tu výrazné prvky baroka, ale aj klasicizmu. Okrem vysokej hlavnej lode má kostol aj dve menšie bočné lode. Nad nimi sa nachádzajú chóry, ktoré sú lemované rokokovým zábradlím. Vo svätyni sú pravé i falošné okná so sklenými výplňami v secesnom slohu. Komunita uršulínok v Košiciach je jedinou komunitou na východe Slovenska.

Komentáre