Svätá omša z kaplnky sv. Michala – 7.3.2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Drahí bratia a sestry. 
V tomto ťažkom období, ktorým prechádzame, Vás prosíme o finančnú podporu Dómu sv. Alžbety na číslo účtu: 

/ IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833 /

ĎAKUJEME !

Priamy prenos svätej omše z kaplnky sv. Michala v Košiciach – 28.2.2021

Komentáre