CIKE vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o rezidenčné štipendiá

Mesto Košice, prostredníctvom neziskovej organizácie Creative Industry Košice, podporuje umelcov a profesionálov z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu poskytnutím rezidenčných štipendií. Tie sú určené na realizáciu výstupov súvisiacich s umeleckou tvorbou, rozvojovými a výskumnými aktivitami uchádzačov. Aktuálne je už spustená výzva na predkladanie žiadostí o tieto štipendiá. Podpora formou domácich rezidencií je určená pre umelcov a profesionálov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Trvanie domácej rezidencie je spravidla dva mesiace. Výsledkom môžu byť umelecké diela, ale tiež biznis plány, komunikačné stratégie, nové produkty alebo služby, kurátorské projekty či kultúrny výskum. Projekt Domáce rezidencie vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu, ktorej čelíme v roku 2020, no zároveň zapadá do dlhodobej vízie organizácie Creative Industry Košice o udržateľnej podpore kultúry. Rezidenčné štipendium je vo výške 500 €/mesiac. Žiadosti je možné posielať do 7. decembra 2020 do 12:00.

Komentáre