Koho, čo a ako najviac zasiahnú extrémy klímy?

Prívalové lejaky, povodne, silné búrky či extrémne horúčavy – extrémy klímy, ktoré čoraz častejšie zasahujú nás všetkých. Ktoré miesta v Košiciach sú najrizikovejšie predstavuje výstava Košice plus mínus štyridsať, ktorú otvorili vo Východoslovenskej galérii.

„Najrizikovejšie z hľadiska vĺn horúčav je centrum mesta a zaujímavé je aj to, že Košice – Juh. Tam, kde sú výrobné haly, veľké množstvo spevnených povrchov,“ uviedol Andrej Šteiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu.

„Vieme, že čím zastavanejšie územie, čím viac asfaltu a betónu v meste, tým väčšia teplota v meste,“ dopĺňa z KRI Zuzana Jarošová.

Takýto prieskum sa v Košiciach ešte nikdy nerobil, čiže ide o doteraz neznáme informácie. Výsledky môžu poslúžiť ako podklad pre budúce plánovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Výsledky však neukazujú len na rizikové oblasti a miesta. Odborníci analyzovali aj pozitívne stránky mesta v súvislosti s klimatickou zmenou.

Komentáre