Oprava Kostolianskej cesty

Od dnes začína oprava Kostolianskej cesty. Súvislá 550-metrová oprava štátnej cesty Kostolianska sa bude realizovať za odbočkou na ťahanovský most v smere na kameňolom. Zahŕňať bude výmenu asfaltového krytu, lokálnu opravu podkladových vrstiev a dosypanie krajníc. Celkové náklady na opravu budú vo výške viac ako 153 tisíc eur. Z dôvodu realizácie uvedených stavebných prác bude v uvedenom úseku znížená maximálna povolená rýchlosť a rátajte aj s čiastočne uzavretou vozovkou, ktorá bude riadená prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou.

Komentáre