Košice hospodárili s prebytkom 2,7 milióna eur

Poslanci schválili záverečný účet mesta Košice za rok 2019. Z neho vyplýva, že celkový výsledok minuloročného hospodárenia mesta predstavuje 2,7 milióna eur. K poslednému dňu minulého roka predstavoval dlh mesta 32 miliónov eur, čo je vyše 18 percent. Najviac peňazí išlo do vzdelávania, dopravy a životného prostredia. Dobre si viedli aj mestské príspevkové organizácie, ktoré všetky hospodárili so ziskom. Najväčšie zisky zaznamenala košická ZOO a Správa mestskej zelene.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku