Dominanty Košíc – Rodošto

Rodošto je kúsok Turecka na Slovensku. Nachádza sa v areáli Katovej bašty. Ide o repliku tureckého domu, kde žil a zomrel posledný vodca protihabsburského povstania – František II. Rákóczi.

Samotné Rodošto, tak ako ho poznáme dnes, bolo vybudované v 40. rokoch (20. storočia) po rozsiahlej prestavbe domu z prelomu 18. a 19. storočia. Názov Rodošto pochádza z turečtiny. Zachoval sa ako memento prepojenia Slovenska a Turecka. Súčasťou tohto komplexu sú aj takzvané kazemáty. Človek v nich môže nájsť fragmenty pôvodného opevnenia mesta a dotknúť sa dávnej histórie.

V prvých fázach posledné protihabsburské povstanie neprinášalo až taký úspech. Potom však nastal obrat a povstalcom sa začalo dariť. Trvalo od roku 1703 do roku 1711. Skončilo Szatmárskym mierom, ktorý bol podpísaný v Satu Mare. Tým pádom sa zložili zbrane a povstanie bolo ukončené.

Okrem exteriéru boli rekonštruované aj vnútorné priestory. Nainštalovali sa prekrásne stropy a maľby, ktoré tešia návštevníkov i v súčasnosti. Nachádza sa tu aj prekrásny kazetový strop o ktorom sa traduje, že pod ním Rákoczi sedával a prijímal svoje návštevy. Sú tu umiestnené aj originálne zlaté a strieborné mince, ktoré Rákoczi dal počas povstania vyraziť. Umiestnené veci a osobné predmety, ktoré používal sám František II. Rákoci ešte viac podčiarkujú celkovú atmosféru tohto jedinečného miesta.

Komentáre