Košice distribuujú balíčky pre seniorov

Mesto Košice začína s distribúciou balíčkov pre seniorov. Obálky budú obsahovať leták s informáciami a užitočnými kontaktmi vrátane výhod, na ktoré majú seniori nárok počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Obálky sa budú distribuovať v nasledujúcich dňoch do domácností Košičanov, ktorí najneskôr 31.12. 2020 dovŕšia vek 65 rokov a nachádzajú sa v databázach mestských častí. Práve ľudia v tomto veku sú podľa Krízového štábu a vlády SR najrizikovejšou skupinou z pohľadu šírenia tejto epidémie a preto majú mať zabezpečenú zvýšenú starostlivosť a ochranu.

Komentáre