Dominanty Košíc – Dolná brána

Košická Hlavná ulica ukrýva vo svojom srdci fragmenty dávnej histórie. Pod nohami okoloidúcich ticho prebýva minulosť našich predkov. Podzemie opantané tajomnom otvorilo svoje útroby a dovolilo nám nahliadnuť do svojich spomienok.

Dolná brána je podzemné múzeum mestského opevnenia, konkrétne jednej z jej brán a zachovaných častí, ktoré boli zväčša pod zemou. Postupne bola postavená najstaršia veža brány, neskôr pribudlo predbránie, most cez priekopu, barbakan, pribudol rondel, vonkajšie opevnenie a bastion. Bol to zložitý a sofistikovaný komplex, ktorý v závere svojej existenie mal na dĺžku 80 až 90 metrov. Pentapolitana bol mestský zväz, ktorý združoval najvýznamnejšie mestá na východnom Slovensku. Do tohto spojenectva okrem Košíc, patril aj Prešov, Bardejov, Sabinov a Levoča. Vybudovanie bezpečného opevnenia, ktoré by odolalo útokom zohrávalo kľúčovú úlohu.
V 90. rokoch prebehla masívna rekonštukcia celej Hlavnej. Súčasťou bol aj dôležitý archeologický výskum. Na základe objavených nálezov sa dá vyskladať verný obraz života vtedajších obyvateľov stredovekého mesta. Masy zeminy skončili na dvoroch, uliciach alebo v pásme mestských hradieb. Tekutý aj tuhý odpad sa odvádzal v tých časoch na ulicu alebo končil v Čermeľskom potoku. Tak ako plynul čas, povrch mesta sa postupne zvyšoval. Nič netrvá večne. To platilo aj pre mestské hradby, opevnenia či priekopy, ktoré sa začali postupne likvidovať.

Komplex je otvorený počas sezóny okrem pondelka denne od 10. do 18. hodiny. Priestory je možné navštíviť v spoločnosti sprievodcu alebo aj individuálne. Na návštevníkov čaká, okrem podmanivej atmosféry, fascinujúce podzemie s množstvom pozoruhodných artefaktov. Dolná brána poskytuje široké spektrum možností ako si vychutnať toto príjemné prostredie. Košické srdce umiestnené tesne pod povrchom Hlavnej, neprestáva pulzovať ani v súčasnoti. Ak chcete cítiť jeho tlkot, príďte sa dotknúť histórie.

Komentáre