vPolitiKE – Jaroslav Polaček 11. 2. 2020

Rekonštrukcia električkovej trate na sídlisku Nad jazerom, v Barci a v Južnom meste, rozšírenie Slaneckej cesty, problém Mestskej krytej plavárne, aktuality z riešenia parkovacieho systému v meste či kontroly v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy – to všetko sme riešili v prvej tohtoročnej časti relácie vPolitiKE.

Mesto pôvodnú súťaž zrušilo, následne vypísalo novú. „Keď som nastúpil na post primátora, bola vysúťažená spoločnosť, ktorá ponúkala urobenie projektovej dokumentácie za sumu približne 3,1 milióna eur. Do súťaže sa prihlásili len dve spoločnosti. Zákon o verejnom obstarávaní pripúšťa, že ak sa do súťaže zapoja len dve spoločnosti, tak môžeme súťaž zrušiť a vyhlásiť ju na novo. My sme tak urobili a zároveň sme trošku zmenili projekt, s tým, že neobstarávame celý veľký kus projektovej dokumentácie, ale rozdelili sme tento objekt na sedem drobných objektov, čím získame sedem malých projektov a môžeme niektoré časti realizovať buď z vlastných zdrojov alebo z rôznych iných dotačných schém,“ vysvetlil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. To, kedy by mohli stavebné mechanizmy nastúpiť do práce sa dozviete v relácii vPolitiKE.

Primátor odpovedal ja na otázky Košičanov priamo z ulíc. Tých zaujímal spôsob debarierizácie v meste a prispôsobenie chodníkov napríklad pre vozíčkarov či potreba väčšieho množstva oddychových zón alebo napríklad aj knižníc na sídliskách. Jedna z otázok bola venovaná aj odpadovému hospodárstvu v metropole východu a väčšej miere recyklácie. Ak vás aj tieto otázky zaujali, odpovede na ne nájdete vo februárovej časti relácie vPolitike.

Komentáre