Dominanty Košíc – Historická radnica

Radnica. Miesto práv a privilégií. Symbol poriadku a spravodlivosti. Tak ako plynul čas, vpisovala do dejín mesta svoju nezmazateľnú stopu.

V 14. a 15. storočí stála stredoveká radnica na inzule medzi Dolnou bránou a Immaculatou, v miestach dnešného štátneho divadla. Masívne požiare v rokoch 1556 a 1602 výrazne zničili takmer celé mesto a plameňom neunikla ani radnica. Dočasne našla útočisko v dome Juraja Szatmáryho, neskošieho ostrihomského arcibiskupa. Terajšia radničná budova bola postavená v rokoch 1779 – 1780. Možno ju charakterizovať ako klasicistickú budovu s neskorobarokovými prvkami. Staviteľom tohto paláca je podľa najnovších výskumov Ján Lander. Sochárska výzdova bola vskutku majestátna. Na balustráde sa nachádzali dvojmetrové postavy, ktoré veľkolepo trónili nad hlavami okoloidúcich. Zaujímavosťou je, že radnica je jedinou budovou v meste kde sú situované sochy. Reliéf nad vchodom znázorňuje legendárny súd kráľa Šalamúna.

Interiér ukrýva mnohé pozoruhodné artefakty, ktoré v sebe nesú memento času. Vstup vedie cez rokokovú kovanú mrežu, ktorá je bohato zdobená strapcami hrozna. Obchod s vínom bol kedysi jedným z hlavných príjmov mesta. Vo vnútri mesta bolo 358 domov a každý kto mal vinicu, mohol víno predávať priamo z domu. V naturáliách boli vyplácaní aj predstavitelia vtedajšieho mesta. Schodisku dominujú viaceré umelecké diela výtvarného a sochárskeho umenia. Pozoruhodná maľba Justície s previazanými očami symbolizuje nestrannosť a maľba Ostražitosti zas bdelosť pri rozhodovaní. Medzi nimi je situovaný mramorový erb. Autorom maliarskej výzdoby celej radnice je košický maliar Erazmus Schrött, ktorý ju vytvoril v roku 1871. Vedenie mesta sídlilo v terajšej radnici od roku 1780 až do roku 1925. Nasledovalo viacnásobné šťahovanie. Istý čas na jej mieste fungovala mestská knižnica. Budova sa dostala opäť do majetku mesta v 90tych rokoch a koncom milénia podstúpila výraznú premenu. Počas prác došlo k odhaleniu unikátnych umeleckých diel historickej hodnoty. Kedysi sa v suteréne objektu nachádzala mestská vináreň, ktorá fungovala až do roku 1996. V roku 1927 bolo v zadnej časti radnice vybudované legendárne kino Slovan. Dnes tento priestor slúži ako radničná sála. Radnica je prístupná aj širokej verejnosti a to najmä počas osláv dňa mesta, ktoré sa každoročne konajú 7.mája. Vestibulu kraľuje patrónka košického Dómu i samotného mesta – Svätá Alžbeta Uhorská. Zoznam meštanostov, starostov a primátorov, ktorý siaha od roku 1307 až po súčastnosť, je umiestnený pred vstupom do zasadacej miestnosti. Tá je bohato zdobená maľbami, ktoré sú inšpirované Sixtínskou kaplnkou. Veľkolepý dojem vzbudzuje monumentálny obraz Bitka pri Moháči, ktorý vytvoril maďarský romantický maliar Mór Than. Malachytová sieň či Biely salónik sú vyhradené na rokovania s významnými zahraničnými a domácimi delegáciami. Dotvárajú celkový kolorit a atmosféru honosnej radnice mesta Košice.

Komentáre