Med – dar matky prírody

Včely musia vynaložiť obrovské úsilie, aby vyprodukovali jeden kilogram medu. Výsledkom ich snahy je látka, ktorá má množstvo priaznivých účinkov na ľudský organizmius. Kvalitný med od slovenských včelárov má ohlas aj vo svete.

Komentáre