Ochrana zdravia prostredníctvom očkovania

Vekom sa znižuje kapacita a funkčnosť imunitného systému. Očkovanie má výrazne pozitívny sociálny, ale aj ekonomický efekt. Cieľom je čo najúčinnejšie chrániť jedinca, ale aj celú spoločnosť pred infekčnými chorobami.

Komentáre