Správa mestskej zelene zahájila sezónu pieskovísk

17. apríla 2024

Správa mestskej zelene v Košiciach spravuje v meste viac ako 200 detských ihrísk v siedmych mestských častiach. Aby bola zachovaná bezpečnosť všetkých návštevníkov zamestnanci Správy mestskej zelene tieto miesta pravidelne kontrolujú a udržiavajú.

Kvalita piesku je sledovaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý v sezóne pravidelne odoberá vzorky z piesku a podrobuje ich mikrobiálnej analýze.

Ak sú zistené akékoľvek nedostatky na hracích prvkoch alebo dopadových plochách, tie sú označené zákazom vstupu a Správa mestskej zelene pracuje na ich čo najrýchlejšom odstránení.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku