SCIO testy sú bežnou súčasťou prijímacích skúšok na vysoké školy už aj na Slovensku

2. apríla 2024

SCIO testy – oficiálnym názvom Národné porovnávacie skúšky sú v Českej republike využívané už viac ako 25 rokov, no na Slovensku sa rozšírili len prednedávnom. Na čo tieto testy slúžia?

Typ testu, ktorý je vyžadovaný takmer každým odborom sa nazýva Všeobecné študijné predpoklady a študenti ho môžu absolvovať v slovenskom alebo českom jazyku. Delí sa na dve časti – verbálnu a analytickú. S ktorou sa študenti potrápili viac?

Úlohy sú hodnotené bodovo – za každú správnu odpoveď sa bod priráta a za každú nesprávnu je odrátaná jeho jedna tretina. Zaujímavosťou je, že pri výsledkoch testu nie sú dôležité percentá ale percentil. A aké názory na to majú študenti?

Komentáre