V Košiciach predstavili trendy v oblasti digitálnychinovácií v zdravotníctve

7. februára 2024

V Košiciach sa uskutočnila HealthCare Conference 2024, kde odborníci z oblasti zdravotníctva, vedy a techniky predstavili najnovšie trendy v oblasti digitálnych inovácií v zdravotníctve.

Na konferencii nechýbali zástupcovia akademického prostredia, firiem či nemocníc. Spoločne diskutovali o rôznych zaujímavých témach, ktoré môžu posunúť dopredu zdravotnú starostlivosť na Slovensku.

Nové technológie otvárajú nové možnosti pre diagnostiku, liečbu a monitorovanie pacientov a zároveň zvyšujú efektivitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Komentáre