Knižnica pre mládež mesta Košice otvorila novú pobočku Hornádka

1. februára 2024

Knižnica pre mládež mesta Košice predstavila verejnosti zrekonštruované priestory novootvorenej pobočky Hornádka, ktorá sa nachádza na Hutníckej 22. Knižnica je k dispozícii naozaj pre všetkých aj vďaka bezbariérovému prístupu. Nové police a štýlový mobiliár vytvárajú príjemnú čitateľskú atmosféru. Štatistiky za rok 2023 poukazujú na to, že s výpožičkami v počte 249 000 a s viac ako 13 000 čitateľmi, je Knižnica pre mládež mesta Košice stále najväčšou verejnou knižnicou na Slovensku.

Komentáre