Do prírody chodia za každého počasia

31. januára 2024

Zablatené nohavice, červené líca a batôžky s teplým čajom a desiatou. To je každodenná výbava detí, ktoré nenavštevujú klasickú materskú školu, ale Lesný klub Rozmarín.

Práve pobyt v lese a v prírode za každého počasia je jedným zo základných pilierov konceptu klubu. Deti tu tiež nemajú učiteľov, ale svojich sprievodcov. Na 12 detí prislúchajú dvaja dospelí.

Pri aktivitách ich sprievodcovia korigujú avšak nechávajú deťom priestor aj na to, aby spoznávali riziká bežného života.

Hlavným princípom jedinej lesnej škôlky v Košiciach je naučiť deti vnímať svoje potreby, potreby iných a rešpektovať sa.

Aktivity, ktorým sa tu venujú sú rôzne, najbližšie ich čakajú prípravy na karneval. S chodom Lesného klubu pomáhajú aj samotní rodičia. Prichádzajú sem na brigády či spoločné upratovania. Všetci tak dokopy tvoria jednu komunitu, ktorú spája ľudskosť a láska k prírode.

Komentáre