Nepoužiteľné pneumatiky už v zberných dvoroch nevrátite

30. januára 2024

Spätný odber nepoužiteľných pneumatík v zberných dvoroch prevádzkovaných na území mesta spoločnosťou KOSIT bude od 1. februára pozastavený. Ide o zberné dvory na uliciach Magnezitárska, Napájadlá, Popradská, Pri bitúnku a Železiarenská.

V zmysle zákona o odpadoch bude tieto pneumatiky možné odovzdávať u predajcov pneumatík alebo automobilov či v ktoromkoľvek pneuservise. Takéto miesta spätného odberu budú povinné prijať všetky druhy pneumatík bez ohľadu na ich značku alebo veľkosť. Odovzdať bude možné pneumatiky z automobilov, štvorkoliek, bicyklov aj kolobežiek. Tento spätný odber pneumatík bude bezplatný.

Netreba zabúdať na to, že pneumatiky nie sú komunálnym odpadom a ich ukladanie mimo určených miest spätného odberu nie je povolené.

Komentáre