Miestne dane, poplatky za odpad a školy sa navýšia

16. decembra 2023

Aj napriek tomu, že sa miestne dane a poplatky za odpad a školy zvyšovať nemali, diera v mestskom rozpočte prinútila poslancov na sobotňajšom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve pristúpiť k zmenám plánov.

Došlo k úpravám v nariadeniach mesta a redukcii v rámci navýšenia sadzieb. Odkleplo sa aj vyplatenie dotačných príspevkov športovým klubom a organizáciám starajúcim sa o zvieratá, ktoré boli schválené už v septembri.

Komentáre