Štátna jazyková škola na Užhorodskej oslavuje 60 rokov

14. decembra 2023

Štátna jazyková škola na Užhorodskej oslavuje 60 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravili jej študenti a pedagógovia vianočnú akadémiu, kde odprezentovali prierez bohatej skladby jazykov, ktoré sa na škole vyučujú. Táto najstaršia jazyková škola v Košickom kraji počas svojho dlhoročného fungovania odchovala nespočetné množstvo úspešných absolventov. Aj v súčasnosti je stále aktuálne staré známe príslovie: „koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom“.

Komentáre