Knižnica pre mládež mesta Košice otvorila vynovenú pobočku Nezábudka

21. novembra 2023

Nezábudka – pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice je v novom dizajne ešte krajšia. Nový interiér s pohodlným sedením láka nielen k relaxu s knihou, ale aj k častejším návštevám. Knižnica celkovo preinvestovala 16 500 eur, z toho verejné zdroje poskytnuté Fondom na podporu umenia tvorili sumu 10 000 eur. Zvyšok boli ako vlastné, tak mimorozpočtové zdroje. Čitateľmi a návštevníkmi Nezábudky sú najmä deti a mládež z okolia a zo školských zariadení. Pobočka má približne 10 000 kníh a ročne ju navštívi viac ako 10 000 čitateľov.

Komentáre