CyberSecurityDay rozsvietil digitálnu scénu

12. novembra 2023

Nadšenci informačnej bezpečnosti sa opäť stretli na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Akademický bezpečnostný tím si totiž pripravil ďalší zaujímavý CyberSecurityDay.

Študentov, učiteľov a nadšencov kybernetického sveta čakali prednášky a praktické workshopy vychádzajúce z reálnych skúseností pri riešení počítačových bezpečnostných incidentov.

Účastníci sa pod vedením lektorov z firiem ESET, eMsec a akademického bezpečnostného tímu naučili základy z kryptografie a kryptológie, dozvedeli sa informácie o sociálnom inžinierstve, a na záver dňa ich čakal zábavný kvíz, z ktorého si mohli odniesť zaujímavé ceny.

Komentáre