Obyvatelia môžu rozhodnúť, kam poputujú peniaze z časti rozpočtu Terasy

7. novembra 2023

Do 27. novembra majú obyvatelia Terasy možnosť navrhnúť, kam poputujú peniaze z časti rozpočtu MČ Košice Západ. Práve táto mestská časť zaviedla projekt participatívneho rozpočtu ako prvá. Obyvatelia môžu navrhovať projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter, sú technicky realizovateľné a nepotrebujú špecializovanú údržbu. Maximálna výška rozpočtu je na jeden malý projekt stanovená na 1 500 eur a na veľký 20 000 eur. Výsledky hlasovania o to, ktorý projekt bude podporený, budú známe 22. decembra.

Komentáre