V metropole východu nájdete jeden z najekologickejších cintorínov

31. októbra 2023

V najbližších dňoch si budú všetky rodiny pripomínať svojich zosnulých blízkych. Niektorí miesto tradičného cintorína zavítajú aj na menej tradičné miesto – do Lesa spomienok. Tam, kde nenájdeme žiadne náhrobky, ich úlohu totiž preberajú stromy.

Prírodný cintorín alebo Les spomienok sa otvoril v novembri pred dvoma rokmi. Pochováva sa tu priamo ku koreňom stromov – popol sa buď uloží do rozložiteľnej urny a vloží do zeme alebo sa len jednoducho vsype ku koreňom stromu.

Tí, ktorí si na svoje posledné miesto odpočinku vyberajú Les spomienok, sú zväčša úzko spätí s prírodou. Aj v čase Dušičiek sa v Lese spomienok uplatňujú pravidlá prírody, aby sa chránila a rešpektovala jej rozmanitosť a prirodzenosť.

Komentáre