Tohtoročné Dušičky neprekazí ani prebiehajúca rekonštrukcia

25. októbra 2023

Sviatok všetkých svätých sa blíži a ako každé mesto, tak aj Košice očakávajú zvýšenú návštevnosť pietnych miest. Prioritou mesta a zhotoviteľa je zabezpečiť, aby sa peší návštevníci v čase Dušičiek dostali na Verejný cintorín po riadne spevnených plochách.

Návštevníci, ktorí sa rozhodnú prísť na cintorín vlastným motorovým vozidlom nebudú môcť parkovať pred hlavným vstupom. Na zmenu v organizácii dopravy a provizórne možnosti parkovania v okolí upozorní vodičov dočasné dopravné značenie.

Správa mestskej zelene ako správca oboch pietnych miest, teda Verejného cintorína a Krematória predĺži počas obdobia Dušičiek otváracie hodiny.

Komentáre