Revitalizácia parku na ulici Obrancov mieru sa pomaly blíži ku koncu

23. októbra 2023

Revitalizácia parku na ulici Obrancov mieru v mestskej časti Košice – Sever sa pomaly blíži ku koncu. Súčasťou revitalizačných prác bolo odstránenie betónových obrubníkov a pôvodného mobiliáru. Staré povrchy spevnených plôch boli nahradené novými povrchmi parkových chodníkov. Pribudli tiež lavičky, zahradzovacie stĺpiky a odpadkové koše.

Zrealizované boli aj sadové úpravy, v rámci ktorých boli ošetrené stromy, obnovené trávnaté plochy a vysadilo sa 33 nových stromov. Projekt, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou, by mal byť hotový do konca októbra.

Komentáre