Študenti stredných škôl si zmerali sily v poskytovaní prvej pomoci

20. októbra 2023

V piatok 20. októbra organizovala Stredná zdravotnícka škola na Kukučínovej 40 v poradí už 4. ročník súťaže v prvej pomoci pre žiakov stredných škôl. Okrem testov, kde súťažné družstvá preukázali svoje teoretické vedomosti, absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. zásah elektrickým prúdom, bodnutie počas bitky, pád s poranením hlavy a iné. Modelové situácie preverili najmä zručnosti súťažiacich a to ako dokážu aplikovať vedomosti v praxi. Celý postup bol hodnotený profesionálmi a následne obodovaný.

Komentáre