V rámci animoterapie čítali deti rozprávky špeciálne vycvičenému psíkovi

17. októbra 2023

Do pobočky Nezábudka sa opäť vrátilo neformálne vzdelávanie s ukážkami foriem a dosahu terapie čítania so psíkom. V rámci projektu Rozmanitosť ľudskosti sa spolu stretávajú detičky s poruchami učenia a čítania.

Prostredníctvom animoterapie sa spoločnými silami snažia odbúravať zábrany hlasného čítania. Podstatou stretnutí je čítanie štvornohému priateľovi, ktorý je trénovaný na interakciu so špeciálnymi skupinami ľudí, v sociálnej, zdravotníckej či vzdelávacej oblasti.

Komentáre