Modernizácia Kancelárie prvého kontaktu prinesie komfortnejšie služby

16. októbra 2023

Na Magistráte mesta Košice prebehla rekonštrukcia priestorov Kancelárie prvého kontaktu. Hlavným cieľom modernizácie bolo skvalitniť služby pre občanov. Stavebné úpravy pre zlepšenie pohodlia návštevníkov stáli vyše 55 000 eur a boli financované z rozpočtu mesta.

V zrekonštruovanej KPK na prízemí budovy magistrátu na Triede SNP 48 sa nachádza celkovo 14 pracovísk na vybavovanie podnetov a úradných záležitostí občanov ako je napr. osvedčovanie dokumentov, miestne dane, komunálny odpad, parkovanie a pokladňa.

Okrem nového mobiliáru a otvorenej dispozície jednotlivých pracovísk, pribudol napríklad aj o kamerový systém či systém na vyvolávanie klientov.

Komentáre