Festival Zlatý žobrák tradične ukončilo rozdávanie ocenení

15. októbra 2023

29. ročník filmového festivalu Zlatý žobrák bol tradične ukončený oceňovaním tých najlepších. Do projektu sa zapojilo cez 50 krajín a ich diela boli roztriedené podľa žánrov do viac ako 16 skupín.

Animácie, videoklipy aj reportáže. Hodnotilo sa v mnohých rôznych kategóriách. Každé ocenenie bolo sprevádzané komentárom poroty a krátkou ukážkou.

Filmy hodnotili slovenskí porotcovia s pomocou konzultanta a zároveň predsedu poroty zo Švajčiarska.

Komentáre