Tech Day Student’s Innovation Conference 2023 priniesla do Košíc aktuálne témy zo sveta IT

13. októbra 2023

Košickí a prešovskí študenti mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do sveta IT a budúcnosti inovácií. Tieto témy mohli bližšie spoznať na medzinárodnom podujatí Tech Day Student’s Innovation Conference 2023, ktorú zorganizovala jedna z najväčších poskytovateľov ICT služieb na východnom Slovensku – spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Cieľom konferencie bolo sprístupniť študentom stredných a vysokých škôl z Košického a Prešovského kraja aktuálne témy z IT sféry a inšpirovať ich k ich vlastnému sebarozvoju v tejto oblasti. Záujem o konferenciu tento rok prejavilo viac ako 300 študentov.

Účastníci sa mohli dozvedieť množstvo nových informácií, zapojiť sa do rôznych diskusií či stretnúť sa s odborníkmi. Okrem interaktívnych aktivít a hernej zóny bol pre študentov pripravený aj kahoot kvíz, ktorý overil nie len ich technické, ale aj všeobecné vedomosti.

Komentáre