Vzájomnému rešpektu sa učia už od útleho detstva

11. októbra 2023

Rôznorodosť medzi ľuďmi je normálna, dokonca obohacujúca. Každý sme iný a učiť sa vzájomnému rešpektu je možné už od útleho detstva. Aj preto vznikla v Košiciach nová inkluzívna materská škola, ktorú navštevujú spoločne so zdravými deťmi aj tie znevýhodnené.

Práve pre ne sú vytvorené podmienky v súkromnej škôlke na Komenského 3, ktorú zriadila nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie. Vítané sú tu deti rozličnej národnosti, hovoriace rôznymi jazykmi, z tradičných aj menej tradičných rodín, deti nadané aj s vývinovými oslabeniami.

Škôlku navštevuje aj Alex. September začal v bežnej štátnej škôlke, proces adaptácie v nej však bol náročnejší. V novej škôlke mu môže podľa potreby robiť spoločnosť aj jeho mama. Plusom je aj individuálny prístup učiteliek.

Podľa riaditeľky sa mnoho rodičov stále obáva, že ich dieťa môže v kolektíve inkluzívnej škôlky stagnovať a nevyvíjať svoje nadanie. Je prirodzené, že ak bude navštevovať napríklad anglickú škôlku, tak bude po anglicky vedieť lepšie.

Nejde o prvú inkluzívnu materskú škôlku v Košiciach, ich ambíciou je však dávať postupne podporu ostatným materským školám v Košiciach, ktoré budú mať záujem stať sa inkluzívnou škôlkou.

Komentáre