Stavebné práce na Verejnom cintoríne napredujú

6. októbra 2023

Práce na Verejnom cintoríne napredujú. Počas kontrolného dňa informoval zhotoviteľ zástupcov mesta ako aj zástupcov Správy mestskej zelene o postupe prác.

Časť zatrávnených parkovacích miest je už zrealizovaná. Aktuálne sa pred vstupom na cintorín realizuje spevnenie plôch a poklad dlažby a obrubníkov.

Prioritou mesta a zhotoviteľa je zabezpečiť, aby sa peší návštevníci v čase Dušičiek dostali na cintorín po riadne spevnených plochách.

Komentáre