QR kódy urýchlia nahlasovanie a opravu porúch na verejnom osvetlení

5. októbra 2023

Od konca augusta v Košiciach postupne pribúdajú na stožiaroch verejného osvetlenia QR kódy, ktoré majú uľahčiť nahlasovanie porúch.

Doposiaľ bolo označených 101 stĺpov, konkrétne na uliciach Baltická (18 ks), Talinská (40 ks), Evanjelický cintorín (18ks) a na promenádnom chodníku na Aničke (25 ks). Cieľom je takto označiť viac ako 18 000 lámp vo vlastníctve mesta Košice.

Takto označené sú už stĺpy na Baltickej či Talinskej ulici, na Aničke a pri Evanjelickom cintoríne. Prínosom je zefektívnenie a zrýchlenie procesu nahlasovania a následného odstraňovania porúch. Identifikácia QR kódom pomôže presne lokalizovať miesto poruchy a promptnejšie reagovať vyslaním pohotovostnej služby aj v noci.

Správcom osvetlenia v Košiciach je Dopravný podnik, ktorý takéto podnety rieši.

Obyvatelia mohli, a naďalej môžu, nahlasovať poruchy na verejnom osvetlení prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom, prípadne telefonicky na dispečing správcu. Kontaktný formulár, e-mailová adresa a telefonický kontakt sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice a DPMK.

O rozšírení QR kódov uvažuje mesto vo viacerých odvetviach. Napríklad pre nahlasovanie výtlkov na komunikáciách, znečistenia verejného priestranstva a pod. Prostredníctvom QR kódov nie je možné zavolať záchranku, v hre je však  prepojenie jednotlivých stožiarov do digitálnej mapy pre presnejšiu lokalizáciu incidentu.

Nálepky s QR kódmi na stĺpoch verejného osvetlenia využívajú aj v iných mestách a obciach na Slovensku. Do budúcna je plán prepojiť kódy aj s mestskou aplikáciou „Profil občana“, na ktorej mesto pracuje.

Komentáre