Napíšte dôchodcovi list a potešte mu srdce

5. októbra 2023

Už od roku 1990 je október Mesiacom úcty k starším. Na seniorov sa nezabúda ani v Košiciach – Knižnica pre mládež chce opäť upriamiť pozornosť verejnosti na sociálnu izoláciu a osamelosť seniorov. Aj tento rok preto spustili kampaň Napíš list – poteš srdce. Čitatelia, ale aj široká verejnosť, môžu v tomto období seniorom ručne napísať list, odkaz či prianie. Knižnica bude listy následne adresovať seniorom do domovov dôchodcov. Odkazy môžete do konca októbra zabaliť a poslať poštou, alebo ich odniesť do niektorej z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice.

Komentáre