Ulicu Čárskeho s Ťahanovskými riadkami spája zrekonštruovaný mostík

4. októbra 2023

Mostík cez Mlynský náhon spájajúci Čárskeho s Ťahanovskými riadkami, je po rekonštrukcii opäť prístupný verejnosti. Súčasťou rekonštrukcie bolo spevnenie pochôdznej časti aj antikorózny náter kovovej konštrukcie. Najväčšou vizuálnou zmenou bol náter, ktorý prekryl grafity, na ktoré Správa mestskej zelene dostávala mnoho podnetov od obyvateľov mestskej časti.

Komentáre