Kvôli voľbám prišli do Košíc aj mladí, ktorí študujú v zahraničí

30. septembra 2023

Vo volebnom okrsku Jenisejská na sídlisku Nad jazerom bol priebeh volieb do NR SR bezproblémový. Tí, ktorí nechceli stáť v rade, prišli okolo obeda.

Ak sa občania nemohli dostaviť do volebnej miestnosti osobne, prenosná urna prišla za nimi. O túto možnosť mohli požiadať okrskovú volebnú komisiu vopred ale aj dnes.

Stretli sme aj mladých voličov, ktorí študujú v zahraničí, no dnes prišli do Košíc, aby tiež prispeli svojím hlasom vo voľbách.

Komentáre