Fontánu na Bašťovanského ulici odstránia, na jej mieste postavia novú

25. septembra 2023

Na košickom sídlisku Dargovských hrdinov sa začalo s búracími prácami fontány v parčíku na Bašťovanského ulici. Tá bola dlhodobo v zlom technickom stave a jej posledné stavebno-technické posúdenie ukázalo rozsiahle statické poruchy. Stavebný úrad mesta Košice tak vydal právoplatné rozhodnutie o odstránení stavby, najmä z dôvodu ochrany zdravia a bezpečností ľudí.

Zároveň sa začalo s projektovou prípravou novej fontány, ktorá by mala časom vyrásť na pôvodnom mieste.

Komentáre