Športové kluby a organizácie v Košiciach už poznajú výšku dotácií na rok 2023

13. septembra 2023

Poslanci na jedenástom mestskom zastupiteľstve jednohlasne schválili celkovú sumu dotácií na šport vo výške 720 000 eur.

Celková suma dotácie bude prerozdelená medzi mládežnícke kluby vo štyroch fondoch, a to Fond mládežníckeho športu v kolektívnych a aj individuálnych odvetviach, v mládežníckom futbale a takisto vo Fonde športových aktivít.

Medzi športové kluby, ktoré dostanú najvyššiu dotáciu patria napríklad Young Angels Academy, HC Košice, FC Košice a Atletický klub Slávia. Mesto nezabudlo ani na menšie kluby, ktorými sú okrem iných aj Podpor Pohyb Košice, Volejbalový klub Šaca či Kraso centrum Košice.

Podpora športu v našom meste je pre udržanie chodu týchto klubov veľmi dôležitá. Práve vďaka týmto dotáciám a vytvoreniu dobrých podmienok pre šport je možné každoročne zlepšovať kvalitu jednotlivých klubov či organizácií. Tieto kluby sa následne ďalej rozrastajú a ako vidíme aj v súčasnosti, to má za následok aj to, že záujem detí a mládeže o šport v našom meste neustále narastá.

O tom, že šport v Košiciach je potrebné podporovať aj naďalej, svedčí aj úspech mnohých športových podujatí, ktoré sa konali tento rok. Príkladom sú napríklad Spoznaj behom Košice, APONI DOG RACE či populárny ženský beh Velvet Run.

Komentáre