Výstavba košickej rýchlostnej cesty R2 napreduje

8. septembra 2023

Stavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany napreduje a práce pokračujú na mostoch, trase, múroch aj na kanalizácii. Ku koncu sa chýli aj archeologický prieskum, ten momentálne prebieha už iba formou dohľadu archeológa nad vykonávanými zemnými prácami. Najbližšie mesiace sa práce sústredia hlavne na budovanie mostných objektov, násypových telies či kanalizácie. R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany bude mať dĺžku viac ako 23 km, bude na nej 21 mostov a 5 mimoúrovňových križovatiek.

Komentáre