Spoznajte každodenný život, kultúru a pohrebné rituály starých Germánov

V lesnatom teréne obce Rankovce sa nachádza unikátne pohrebisko tzv. przeworskej kultúry z obdobia druhej polovice 2. storočia a prvej polovice 3. storočia. Vo viac ako 50 hroboch boli nájdené predmety dennej potreby, prvky výzbroje, meče, či štíty bojovníkov pochádzajúcich nielen z nášho územia, ale aj z Rímskej ríše. Vďaka týmto nálezom vedia archeológovia poodhaliť život našich predkov. Ak sa chcete dozvedieť viac, nenechajte si ujsť náš rozhovor s archeológom Jánom Rákošom, ktorý nás zasvätí do tajov minulosti.

Komentáre